Platzhalterbild

Patellasehnenbandagen

Himi – Nr.: 05.04.01.1


Kasseler PatellaKonservativ/postoperativ

  • Vorderer Knieschmerz:
  • Patellaspitzensyndrom
  • Chondropathia patellae
  • Femoropatellare Arthrose
  • VKB-Insuffizienz
  • Reha-Training
  • Quadrizepsschwäche
  • Muskeldystrophie